dimecres, 12 de juny de 2013

PROCÉS DE SORREJAT I PINTURA.

En aquest rellotge, hi trobem diferents tractaments a les peces, tot dependrà del material en el que hagin sigut mecanitzades i de les funcions que realitzin. En trobem unes  d’acer que estaven pintades i altres que no per exemple.

Llavors  entre tots els companys del projecte vam decidir treure tota la pintura de color  verd que duien algunes de les peces. La millor manera va ser sorrejar les peces (projectar granets de sorra de sílex a pressió) i després passar a la fase de pintura i tornar-li  a cada peça   la l'esplendor que tenia antigament.


Fotografiar i documentar totes les peces va ser la següent  tasca, per a que es sàpiga després com anaven pintades tots els filets de les peces, que com es pot veure a continuació hi ha alguna part que és plena de detalls.


En l’entrada anterior (que trobareu després d’aquesta ) expliquem com vàrem sorrejar-ne algunes a l’empresa  reusenca de decolletatge de precisió Preciber S.APerò no totes les peces hi cabien ja que per exemple els laterals fan vora dos metres de llarg. Davant  d´aquest problema  un company, va dur del lloc on treballa , una pistola de sorrejar per a poder fer-ho, i un altre company  tenia un compressor i un pati per a poder realitzar-ho. Aquell mateix  dissabte  el rellotge va quedar net de pintura esperant el següent pas:
 la pintura.


Diumenge al matí es porten totes les peces sorrejades  al company SITO de la empresa de pintors PINDETEC, que es van oferir per a pintar les peces del rellotge.

     Ja que totes les peces estaven  netes es podia  començar a donar-li dues mans de mini (base o emprimació) després un esmalt  negre setinat ,abans era verd com ja hem comentat, però   ja que el seu color original era negre i  els filets un daurat similar a l’or, vam trobar oportú ja que restauràvem el rellotge, tornar-lo al seu color original . A les poques setmanes ja teníem les peces  pintades, semblaven noves, tots vàrem quedar impressionats per la gran feina que havia fet l’equip de PINDETEC.

   


LA BANCADA

Només ens faltava la  restauració de la bancada de fusta,  la qual descansa el rellotge. No la vam poder baixar del campanar ja que no passava  per les escales donades les seves dimensions, llavors es va haver de fer la feina a la mateixa sala del rellotge.                                                                                    
La bancada tenia diferents capes de pintura i atacada per els corcs a causa  del pas del temps .  
   El primer pas que vam fer va ser intentar treure la pintura amb un fregat a mà i després amb decapant, però veient que no obteníem els resultats esperats, vam decidir escatar tota la bancada fins deixar la fusta el més  neta possible . 
     Amb  dos prolongadors  de 25 metres cada un,  per a portar electricitat a la sala del rellotge, i tres màquines d´escatar. (una de banda i dos més orbitals ) després  de dues hores d´escatar i molta pols  vam complir el nostre objectiu, deixar la bancada neta. Això ens fa veure un petit detall, és de fusta de faig .  


Tot seguit  el tractament de la fusta, corcs , tèrmits , etcètera.  Aplicant una capa  amb LASUR (un vernís a l’ aigua), que amb dues mans ja n'hi va haver prou i que a més a més això dóna un  acabat setinat i la bancada queda acabada a la espera del rellotge.Per: Manuel Olmos

dissabte, 1 de juny de 2013

Comença a tenir nom

Entrevistes i reportatges

Quan els alumnes portàvem ja avançada la tasca de neteja, la notícia de la restauració del rellotge començava a arribar de boca en boca a tots els mitjans i empreses. Així doncs ben aviat varen arribar de formes diferents, mostres de suport.

      L'empresa Fontboté de Reus,( http://www.fontbote.com/ )dedicada a la venta de raspalls tècnics a nivell mundial ens va fer arribar una mostra dels seus productes així com raspalls i líquids per a poder dur a terme la tasca de neteja. 
      

Part important a destacar són els mitjans de comunicació:

-Diari de Tarragona


-La NW revista de Reus


-Seguidament del reportatge que està a càrrec del canal Reus TV 

I que aquest mateix seria passat per TV3 on ens van dedicar uns minuts al programa "comarques Tarragona"(minut 4:20 del vídeo) 

Cal afegir també que el reportatge del canal Reus encara no està acabat, ja que es documentarà fins la instal·lació del rellotge al quart pis de la Prioral de Sant Pere. 

Malgrat la reputació que començava a tenir, els alumnes havíem de seguir amb la tasca de neteja. Va arribar el moment de prendre més decisions. Ens trobàvem en que antigament el rellotge era negre amb filaments daurats, però en aquell moment era verd, així que, o el deixàvem com estava o el tornàvem al seu color original, la resposta no es va dubtar ni un moment. El rellotge tornaria a ser negre. 
     Per a poder pintar el rellotge (fase que explicarem  pròximament en la següent entrada) s'havia de treure la capa de pintura que duia, i vàrem optar per al sorrejat que aquest és un sistema de neteja abrasiu molt efectiu, ja que en projectar partícules sòlides a gran pressió sobre la superfície a tractar, desincrusta l'òxid, pintura deteriorada, brutícia i altres contaminants de manera molt efectiva.     
     Depenent de l'abrasiu utilitzat, s'obtindran diferents graus de textura a la superfície tractada.
Per a peces que han de ser pintades, s'utilitza un abrasiu més agressiu, cosa que, a més de la neteja de la peça, li confereix una rugositat a la superfície que millora considerablement l'ancoratge i adherència de la pintura.


Però per a dur a terme aquesta operació ens calia una màquina preparada per això, i teníem la solució. Indústries Preciber S.A   http://www.preciber.com/

Indústries Preciber és una empresa de Reus dedicada al decolletatge  de precisió, on les seves  peces van a empreses que necessiten components d'alta qualitat com l'electrònica, telecomunicació o el sector d' implantologia. 
     Així doncs ens va deixar fer us de les seves màquines de sorrejat. 
L'operació de sorrejat aplica una fina capa que pot ser perjudicial per a zones on hi hagi rosques, recordar que les rosques no són normalitzades i que una es fes malbé podria suposar un problema, i per això era necessari tapar bé tots els forats i rosques per a que després per exemple no tinguem complicacions a l'hora de tornar a posar els casquets al seu lloc.Així doncs a mesura que s'anaven desmuntat i protegint les peces s'aplicava el procés de sorrejar les peces, la gran majoria són de ferro colat ( altrament dit fosa, un aliatge amb només un 2% de carboni) i això fa que sigui fràgil i s'havia d'anar amb cura per no donar cops en la operació.

Així doncs  les anàvem deixant preparades per a poder pintar-les.


En la imatge anterior es pot apreciar bé el color verd i daurat, aquesta és una part del frontal del rellotge.

Seguidament el suport del motor i la politja per a la cadena:


A mesura que es sorrejaven les peces acabaven d'aquesta forma:
Així doncs, i en nom de tots els companys i professor, moltíssimes gràcies a tots els que ens han donat suport i ajuda d'aquella manera que heu pogut, per a nosaltres ha sigut molt important i un gran avanç.
Unai Fernàndez Blàzquez

dissabte, 27 d’abril de 2013

Primera sessió de neteja

La primera de moltes. Començava la següent etapa, la de netejar.En totes les restauracions, aquesta etapa, la de neteja, possiblement és una part vital. En part per a fer com a un contacte directe amb les peces.

    Quan desmuntàvem el rellotge agafàvem una idea general de cada peça, però en la faceta de polir-les i/o treure'ls-hi l'òxid et dóna un contacte directe, te n'adones dels racons, dels petits detalls i els per què de coses que abans no s'apreciaven.


Els productes a utilitzar eren força variats, des de llana d'acer de diferents mides a esprais i pastes encarregats de treure l'òxid.

    
     Per què s'oxida l'acer i altres materials?
L'oxidació és una reacció química on un metall o un no metall cedeix electrons, i per tant augmenta el seu estat d'oxidació. La reacció química oposada a l'oxidació es coneix com reducció, és a dir quan una espècie química accepta electrons. Aquestes dues reaccions sempre es donen juntes, és a dir, quan una substància s'oxida, sempre és per l'acció d'una altra que es redueix. Una cedeix electrons i l'altra els accepta. 
     
Llavors l'acer, en estar en contacte amb l'aire forma aquesta capa d'òxid. I és per això que el rellotge es troba en una sala amb una sola finestra i ben poca llum. Però tot i així l'estat de les peces era aquest:

Una gran varietat de peces són de llautó que és un aliatge de coure i zinc. Les proporcions de coure i zinc poden variar per crear una varietat de llautons amb propietats diverses. En els llautons industrials el percentatge de Zn es manté sempre inferior al 20%. La seva composició influeix en les característiques mecàniques, la fusibilitat i la capacitat de conformació per fosa, forja, encunyat i mecanitzat.


Mans a l'obra:La idea principal era fregar, les més de 70 peces, una a una, desmuntant el que fes falta i el que es pugui.      Un dels mètodes era una pasta que està composta per argiles d'alta qualitat i blancor, sabons especials d'alt poder desengreixant, additius naturals seleccionats per donar-li l'aspecte, aroma, blancor, durabilitat i suavitat d'aplicació idonis així com respecte al medi ambient. Això fa que no afecti ni el color ni el tacte de la peça, ja que n'hi ha que tenen uns acabats especials:

Aquí podem apreciar un abans i un després:
Així doncs, treballar és el mateix que fer feina:
Una de les feines més laborioses podia ser els engranatges, ja que en alguns, el nombre de dents és força elevat.


Però mica en mica les primeres començaven a estar netes.


Però les primeres de moltes.
     
També empràvem alcohol isopropílic, també anomenat propanol,  és un alcohol incolor, la seva obtenció es realitza fonamentalment per mitjà d'una reacció d'hidratació amb propilè. Barrejat amb aigua, és molt utilitzat en la neteja ja que no deixa marques i és de ràpida evaporació:


L'etapa de neteja és de les més llargues de totes, però com ja s'ha comentat abans, farà que coneguem les parts, els noms de les peces i les seves funcions.


Com a dada curiosa, l'engranatge que s'aprecia a la fotografia següent, el més petit, que és present a la dreta del que s'està netejant, forma part d'una bicicleta de la marca Orbea, recordem que les tecnologies no tenien res a veure amb el que podem trobar avui en dia, però tot i així sabien aprofitar el que tenien més a mà. Igualment la cadena, doncs també és de bicicleta, aquesta s'ha de comprar nova ja que el seu estat és força malmesa.
Les peces més delicades, els engranatges que necessiten més paciència, totes i cada una de les dents:I després, deixar les coses tal i com estaven, no només amb el rellotge.Unai  Fernàndez Blàzquez