dissabte, 27 d’abril de 2013

Primera sessió de neteja

La primera de moltes. Començava la següent etapa, la de netejar.En totes les restauracions, aquesta etapa, la de neteja, possiblement és una part vital. En part per a fer com a un contacte directe amb les peces.

    Quan desmuntàvem el rellotge agafàvem una idea general de cada peça, però en la faceta de polir-les i/o treure'ls-hi l'òxid et dóna un contacte directe, te n'adones dels racons, dels petits detalls i els per què de coses que abans no s'apreciaven.


Els productes a utilitzar eren força variats, des de llana d'acer de diferents mides a esprais i pastes encarregats de treure l'òxid.

    
     Per què s'oxida l'acer i altres materials?
L'oxidació és una reacció química on un metall o un no metall cedeix electrons, i per tant augmenta el seu estat d'oxidació. La reacció química oposada a l'oxidació es coneix com reducció, és a dir quan una espècie química accepta electrons. Aquestes dues reaccions sempre es donen juntes, és a dir, quan una substància s'oxida, sempre és per l'acció d'una altra que es redueix. Una cedeix electrons i l'altra els accepta. 
     
Llavors l'acer, en estar en contacte amb l'aire forma aquesta capa d'òxid. I és per això que el rellotge es troba en una sala amb una sola finestra i ben poca llum. Però tot i així l'estat de les peces era aquest:

Una gran varietat de peces són de llautó que és un aliatge de coure i zinc. Les proporcions de coure i zinc poden variar per crear una varietat de llautons amb propietats diverses. En els llautons industrials el percentatge de Zn es manté sempre inferior al 20%. La seva composició influeix en les característiques mecàniques, la fusibilitat i la capacitat de conformació per fosa, forja, encunyat i mecanitzat.


Mans a l'obra:La idea principal era fregar, les més de 70 peces, una a una, desmuntant el que fes falta i el que es pugui.      Un dels mètodes era una pasta que està composta per argiles d'alta qualitat i blancor, sabons especials d'alt poder desengreixant, additius naturals seleccionats per donar-li l'aspecte, aroma, blancor, durabilitat i suavitat d'aplicació idonis així com respecte al medi ambient. Això fa que no afecti ni el color ni el tacte de la peça, ja que n'hi ha que tenen uns acabats especials:

Aquí podem apreciar un abans i un després:
Així doncs, treballar és el mateix que fer feina:
Una de les feines més laborioses podia ser els engranatges, ja que en alguns, el nombre de dents és força elevat.


Però mica en mica les primeres començaven a estar netes.


Però les primeres de moltes.
     
També empràvem alcohol isopropílic, també anomenat propanol,  és un alcohol incolor, la seva obtenció es realitza fonamentalment per mitjà d'una reacció d'hidratació amb propilè. Barrejat amb aigua, és molt utilitzat en la neteja ja que no deixa marques i és de ràpida evaporació:


L'etapa de neteja és de les més llargues de totes, però com ja s'ha comentat abans, farà que coneguem les parts, els noms de les peces i les seves funcions.


Com a dada curiosa, l'engranatge que s'aprecia a la fotografia següent, el més petit, que és present a la dreta del que s'està netejant, forma part d'una bicicleta de la marca Orbea, recordem que les tecnologies no tenien res a veure amb el que podem trobar avui en dia, però tot i així sabien aprofitar el que tenien més a mà. Igualment la cadena, doncs també és de bicicleta, aquesta s'ha de comprar nova ja que el seu estat és força malmesa.
Les peces més delicades, els engranatges que necessiten més paciència, totes i cada una de les dents:I després, deixar les coses tal i com estaven, no només amb el rellotge.Unai  Fernàndez Blàzquez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada